La urbo Rapperswil
kontraŭ
Pola Muzeo
en la kastelo
kultivas kulturbanditismon


Bonvolu solidare traduki la supran frazon al sia nacia lingvo kaj sendi ĝin al Pola Muzeo kaj al mi


» Pola Muzeo en Kastelo Rapperswil
kun Esperanto-anguleto


» Rapperswil en SONETADO

» Soneto pri Pola Muzeo

***
Rapperswil városa
a várában lévő
Lengyel Múzeum ellen
kultúrbanditizmust
gyakorol.


Tradukis al la hungara István Morócz