Sonet o Pietro De Maria

Pietro De Maria w Tonhalle
grał Mozarta i Beethovena
sonaty - ballady Chopina
po przerwie zagrał doskonale

ten pełen uroku pianista
chociaż urodził się w Wenecji
to najchętniej grywa w Helwecji
skromny ale wielki artysta

wygrywał konkursy - tak bywa
że kształtują one opinię
powszechną kto i jak co grywa

do legendy przechodzi sława
a popularność kreśli linię
po której snuje się zabawa


Zurych, 6 października 2010


» Październik w Zurychu
» Refleksje w stanie przedojrzałym