Sonet o braku zrozumienia

król chciał tę władną konstytucję
przyjąć w dniu urodzin carycy
lecz silni byli przeciwnicy
bratanek uśpił rewolucję

dlatego nie w drugim a w trzecim
dniu maja prawo uchwalono
w którym królowi pozwolono
czcić miejsce urodzenia Szczecin

Katarzyna Druga zbeształa
króla bo wskutek opóźnienia
zachwiała się carycy chwała

Poniatowski od słowa пoнять
Rozumowski od rozumienia
pojął że stracił protektorat


Zurych, 2 maja 2020

» Namiastka Hymnu