Sonet o niegodnych korektach

moje niegdysiejsze zajęcia
to korekty prac magisterskich
i doktorskich także zecerskich
często tworzonych od poczęcia

płaciłem podatek bez miary
o tym już kiedyś napisałem
że przed sądem odpowiadałem
jedyny nie poniosłem kary

organizator przedsięwzięcia
dostał dwanaście lat więzienia
ja rzecz skończyłem bez napięcia

państwo polskie zniosło podatki
"jakiś wariat nie do zniesienia"
płacił aby nie pjść za kratki


Ghwil, 21 czerwca 2021