Sonet po koncercie ORPHEUM

specjaliści różnych zawodów
uprawiają muzykowanie
estetyczne wysmakowanie
ze skutkiem ambitnych powodów

jednym z nich jest lekarz kardiolog
Michel Trösch - grywa na oboju
a ile to wymaga znoju
czuje nie tylko muzykolog

granie w orkiestrze symfonicznej
wymaga takiego skupienia
jak w trudnej praktyce klinicznej

ci artyści się wspomagają
pasją z cechami uwielbienia
nie chodzą wolno lecz biegają


Zurych, 9 lipca 2017

Dyrygent: Howard Griffiths
Soliści:
Nikołaj Chozjainow - fortepian
Bomsori Kim - skrzypce

» Sonet z muzykalnym lekarzem
» Sonet z muzykiem kardiologiem

» Refleksje w stanie przedojrzałym