Sonet z dawna nauczyciela

już sama nazwa o czymś świadczy
"komitet" brzmi jak ostrzeżenie
z dawna partyjniackie wrażenie
wskazujące na statut władczy

w rządzie minister "kumitetu"
rządzi a premier jest posłuszny
i dla prezesa wielkoduszny
oczekujący epitetu

na ministerstwo edukacji
nałożony jest obowiązek
ochrony władczej demokracji

świadomości nauczycieli
broni nauczycielski związek
nie tak jak rządzący by chcieli


Gähwil, 26 czerwca 2021