Sonet z katolickim kryzysem

ludzi w katolickim kościele
liczę palcami jednej ręki
teź w drugiej ręce Bogu dzięki
można coś zliczyć lecz niewiele

śpiewy są wyraźne i czyste
organista improwizuje
ksiądz zgodnie pieśni intonuje
nabożeństwo jest uroczyste

kryzys kościoła jest widoczny
nie z powodu ateizacji
ale wskutek moralnych racji

papieża Franciszka popieram
za to cięte uwagi zbieram
ale ich kontekst jest uboczny


Gähwil, 27 czerwca 2021