Sonet zwolennika prostoty

zamieszkaliśmy we wsi Gähwil
wokół której zieleń się ściele
spokój w katolickim kościele
trwa bogactwem dostojeństwa chwil

wieś z wyglądu domów bogata
chłopi chcą być tymi kim nie są
niewłaściwie włada ich kiesą
architektura kiczowata

lecz Josef i Ursula Keller
mieszkanie dla nas wymuskali
tak że szczęście w nim się powiela

z balkonu słychać plusk strumyka
wzgórza zanikają w oddali
a wraz z nimi nasz czas umyka


Gähwil, 13 czerwca 2021