Dadariada

sprawa wydaje się zabawna
tam mieszkam gdzie stworzono dada
trwa dada a więc dadariada
lingwistycznie rzecz jest poprawna

ten wie kto już dada przećwiczył
przy dada nam wszystko wypada
i wypić po rosyjsku nada
Lenin też w dada uczestniczył

całą noc trwała ta biesiada
rano manifest ogłoszono
da da a kto pytanie zada?

rewolucyjna eskapada
z Zurychu dada wywieziono
a w Petrogradzie znaleziono

Zurych, 11 listopada 1998


Sonet czyta autor