Łobuzada

łobuzada - to pobieranie
przez ubezpieczalnię pieniędzy
i zostawianie ludzi w nędzy
gdy jakiś wypadek się stanie

polisa ubezpieczeniowa
podaje fałszywych agentów
oszukuje swoich petentów
na każdej stronie prawdę chowa

raz tak a raz siak - jak wygodnie
przy braku odpowiedzialności
łobuzowanie idzie zgodnie

pieczęć podpis zielona karta
i całkowity brak zdolności
cóż taka polisa jest warta

Zurych, 11 listopada 1998

Sonet czyta autor