Jan Stanis³aw Skorupski
Krótki marsz żałobny na śmierć artysty dadaisty

Nie stronił od inspiracji
Był więźniem własnych kreacji
Ponieważ tworzył obficie
W zaszczycie zakończył życie

Pozostał nam czar bohemy
Artysta zmarł - my jeszcze żyjemy
DADA DADA
Jakaż rada
Artysta zmarł
A nam żyć wypada

Po śmierci dusza artysty
Wciąż pisze poemat czysty
Maluje kwitnące drzewa
Wieczystą rapsodię śpiewa

Pozostał nam czar bohemy
Artysta zmarł - my jeszcze żyjemy
DADA DADA
Jakaż rada
Artysta zmarł
A nam żyć wypada

¦piewa autor - akompaniuje Witold Czajkowski