Sonet na Boże Narodzenie
gdy pośpiech odmierza nam czyny
czas jak sam Pan Bóg wciąż i wszędzie
wszechwieczny bo był jest i będzie
wyznacza nam swoje godziny

dzień miesiąc rok epoka era
moment Bożego Narodzenia
„przed i po” naszego istnienia
rokrocznie na krzyżu umiera

tu nikt już niczego nie zmieni
ni mędrzec ni też ateista
gdyż siła wypływa z korzeni

a one są w każdym z nas ludzi
u mnicha i u antychrysta
ta moc wątpliwości nie budzi
Zurych, 25 grudnia 1995