Sonet - krótka historia Polski
wyliczmy najważniejsze sprawy
chrzest król mur dzielnice potęga
Jagiełło Sobieski mordęga
oświata prawo kres zabawy

potem zmieszane z żółcią bitwy
Kwietnia Listopada i Stycznia
raz wyborowa a raz żytnia
ucieczki i różne gonitwy

Listopad Sierpień Maj i klęska
straszył Grudniami Lipiec w Czerwcu
berlińska kursywa zwycięska

w dwudziestym wieku pan Marszałek
Najświętszy Polak w białym czepcu
Generał i wielki Pyszałek
Zurych, 12 maja 1995