Sonet o Andrzeju Bednarskim
jak zdołał pomieścić w swym życiu
żołnierzem być cesarskiej mości
w Ameryce przyjmować gości
z wrogami zadzierać w ukryciu

wojować po rocznym zesłaniu
w rewolcie na dwóch różnych stronach
i krótko (bez oka) w Legionach
zasłużyć się w Śląskim Powstaniu

choć medal mu wręczał marszałek
nie poczuł wielkiego zaszczytu
po innej był stronie pyszałek

miał Biblię Norwida Gandhiego
historię przyjmował bez mitu
lecz cieszył go kult Korfantego
Zurych, 10 sierpnia 1995