Sonet o sile przekonania
Bóg pisać Syna nie nauczył 
dlaczego? - czyż był mało zdolny? 
a może był nazbyt swawolny
zamiast się uczyć wciąż się włóczył 

Ewangelię ewangeliści 
spisali bardzo skrupulatnie 
choć są tam znaczeniowe matnie 
o których nie piszą lingwiści 

Jezus mówi ale nie pisze 
tylko sześciu było piśmiennych 
prace dwóch ukryły gdzieś nisze 

Fenomen - cały świat przekonał 
do swoich poglądów odmiennych 
dlatego że na krzyżu skonał
Zurych, 13 października 1996