Sonet o utraconym czasie
"... nie szkoda straconego czasu" 
właśnie z trzema kropkami z przodu 
bo do zmartwień nie ma powodu 
przewrotność pełna ambarasu 

żałować należy głupoty 
wstydzić się haniebnych zachowań 
zazdrości lub zdradliwych knowań 
lecz czas odmierza też kłopoty 

ileż to ja szans utraciłem 
razem z owym straconym czasem 
może dlatego godnie żyłem 

gdy wracałem w to samo miejsce 
wtedy los mnie płoszył hałasem 
i ziębiłem natychmiast serce
Zurych, 18 października 1996