Sonet z Podolem bez Galicji
"Nach Galizien" von Martin Pollack 
do świata dzieciństwa wróciłem 
w Łoszniowie się tam urodziłem 
w Szwajcarii Podolskiej - "Podolak"

nosiła mnie Ziemia Podolska 
nie galicyjska okupanta 
z terminologią aroganta 
Galicja to nie nazwa polska 

zaborca wymyślił tę nazwę 
by słowa "Polska" nie używać 
choć nazwa ta miała swą barwę 

nie chcę się spierać o zasady 
do ognia prochu dosypywać 
historia potwierdza swe wady
Zurych, 27 lutego 1996