Sonet ale czy z wolnej woli?
wolną wolę determinuje
podświadomość bardziej ostrożna
niż trzeba a co gorsze można
czasem nagli często hamuje

czy samobójcy w samolotach
mieli świadomość wolnej woli
pytanie to żyjących boli
zostając w symbolicznych splotach

zbyt proste – musieli czy chcieli
trochę jedno a trochę drugie
pewnych zjawisk nie przewidzieli

jest jeszcze syndrom bohaterstwa
trwały przygotowania długie
nie pozbawione doktrynerstwa
Zurych, 2 maja 1996