Sonet o byciu literatem
sens wiersza przychodzi tak cicho
jak z lekkim wiatrem szelest żagla 
gdy słowa ktoś krzykiem ponagla 
do treści zakrada się licho 

słowo "literat" wiele znaczy 
ma też znaczenie negatywne 
wielowątkowo sugestywne 
że twórca nas cegłą uraczy 

a zatem "związek literatów..." 
nie chciałbym kończyć tego zdania 
już lepsze wiązanie krawatów 

jestem kim jestem jak świat światem 
gdy zaczynasz pisać podania 
wtedy zostajesz literatem
Zurych, 17 czerwca 1996