Sonet - między rzeką a niebem
obraz chmury odbitej w wodzie
to jak podwójna rzeczywistość
jej rozprowadzona przejrzystość
zwiastuje dwoistość w pogodzie

słońce jest jeszcze na swobodzie
za chwilę zniknie i efekty
światła i cienia jak obiekty
staną żeglarzom na przeszkodzie

fotograf odnalazł ten moment
kiedy jasność tęczą rozbłysła
i zaraz za chmurami prysła

brzeg jako łącznik i oponent
zbliża płaty rzeki i nieba
albo rozdziela gdy potrzeba
Zurych, 16 lipca 1996