Sonet o dunajskiej przygodzie
od kiedy trwa jak długo jeszcze
trwać będzie to zauroczenie
tą rzeką - czy to ma znaczenie
że czasem przechodzą mnie dreszcze

zdjęcia Jerzego Szkutnickiego
oddają moc tego uroku
tamtego pamiętnego roku
zdarzyło się coś szczególnego

z grupą chłopców pełnych zapału
i poświęcenia dla przygody
dotarłem do granicy szału

pokonałem krzywoprzysięstwo
od strat do duchowej pogody
z całkowitej klęski zwycięstwo
Zurych, 9 lipca 1996