Sonet z metodą nauczania
nie wierzę w pełnię samouctwa
choć sam się samoukiem czuję
przecież wciąż kogoś naśladuję
mam wiedzę z czyjegoś powództwa

różnica tkwi jednak w sposobie
samouk sam treści dobiera
nikt mu przedziałów nie otwiera
często przeszkadzają mu fobie

zaś edukacja kierowana
wydaje się być skuteczniejsza
chociaż bywa też źle dobrana

zależy od nauczyciela
wtedy metoda jest cenniejsza
gdy odkrywa a nie powiela
Zurych, 21 sierpnia 1996