Sonet z katalogu znajomków
premiera książki w „Domu Sztuki”
„BEKANNTE” - znajomi lub znani
szmirusi a także lubiani
poeci i zwykłe nieuki

krzyk jazgot - niezliczone tłumy
przeważa „lump-alternatywa”
co „światem sztuki” się nazywa
ma patent na wszystkie rozumy

przy wejściu pan But jak odźwierny
z butelką piwa dla fasonu
on każdej sztuce chce być wierny

poderwać żonę fotografa
należy do dobrego tonu
niech potem płacze jak deszcz Staffa
Zurych, 13 stycznia 1997