Sonet - co odkrył Kazimierz Funk
zaklęte słowo witamina
ten pomysł pana Kazimierza
dziś dumnie świat cały przemierza
a kiedyś to była nowina

gdy w tysiąc dziewięćset dwunastym
odkrycie się stało pewnikiem
a nawet życiowym miernikiem
bohater był w stanie pierzastym

nadeszły przewrotne dni tłumu
więc szkoda że mistrz nie wymyślił
witamin dla potrzeb rozumu

wciąż trwa ewolucja wartości
mędrcowi dziennikarz się przyśnił
wielbiący rewolucję złości
Zurych, 19 stycznia 1997