Sonet o Śląsku i Ślązakach
odmieniać nazwę swego państwa
dla wójta burmistrza i posła
to trudność która ich przerosła
niechlujstwo objawem jest draństwa

odradza się centralna władza
wódz śląski i premier też śląski
raz jeszcze Śląsk wraca do Polski
niektórym to bardzo przeszkadza

pamiętam po wojnie Ślązacy
mówili dumnie MY POLACY
po śląsku gwarzyli przepięknie

pięćdziesiąt lat później ci sami
szwargocą JESTEŚMY NIEMCAMI
rodak się mowy nie wyrzeknie
Zurych, 31 października 1997