Sonet z pieśnią ludu mój ludu
o Jezu „cóżem Ci uczynił”
odwracam bolesne pytanie
bo czuję też prześladowanie
od wiernych - „czymżem Ci zawinił”

nie mogę być wiecznie cierpliwy
wszak jestem z natury uparty
i różne smagały mnie wiatry
więc będę jak Ty dociekliwy

gdy śpiewa ktoś „ludu mój ludu”
czy widzi że ludu już nie ma
a tylko trybuna została

„ze znoju naszego i trudu”
gdzie większość pochodzi od Sema
tam Ziemia wydaje się mała
Zurych, 12 grudnia 1997