Sonet o mądrościach Istvána
nie iść na odczyt o pieniądzach
nie czytać tylu nudnych gazet
nie ganić nie wyliczać zalet 
nie mówić publicznie o żądzach

nie myśleć co stanie się jutro
nie przeczyć gdy inni już przeczą
nie cieszyć się zbyt błahą rzeczą
nie zmieniać koszuli na futro

spotkałem w tramwaju Istvána
zaprzeczył wszystkim zaprzeczeniom
została bezsprzeczność śpiewana

zanucił po łyku szampana
balladę przeciwko roszczeniom 
powtarzał „ja znam tego pana”
Zurych, 22 lutego 1997