Sonet o masie i narodzie
mówiono że gardzę narodem
wszak często źle piszę o masie
lecz temat jest właśnie na czasie
Albania jest tego powodem

gdy naród przekształca się w masę
nie można go już opanować
więc władzę zaczyna sprawować
bandyta - bez względu na klasę

znów jakiś półgłupek z gazety
napisze że „postkomuniści”
malują przywódcom portrety

a prawda gdzieś leży pośrodku
nie zmogą jej też moraliści
bo zło trzeba niszczyć w zarodku
Zurych, 15 marca 1997