Sonet o zwodniczym myśleniu
nie głowa pociechą dla piwa
lecz piwo pociechą jest głowy
gdy szczęście jest częścią podkowy
podkowa być musi szczęśliwa

podobne gry mają znaczenie
jak smutek dla gwiazdy na niebie
gdy człowiek się znajdzie w potrzebie
posyła do nieba pragnienie

puenta nie znosi konkluzji
bo ta sama w sobie puentą
zbyt często wynika z aluzji

mówimy coś wisi na włosku
myślenie choć rzeczą jest świętą
nieczęsto prowadzi do wniosku
Zurych, 18 marca 1997