Sonet o wyrzutach sumienia
zabito innych a ja żyję
czy mam mieć wyrzuty sumienia
jak stłumić koszmarne wspomnienia
tę tajemnicę w sobie kryję

„Stara baśń” „Ulana” „Krzyżacy”
ostatni przystanek genewski
„Zmarł Józef Ignacy Kraszewski
wielki pisarz i tytan pracy”

śniadanie i spacer do banku
„ryzykuj gdy chcesz być bogaty”
zbłaźniłeś się „panie kochanku”

gdy szukam wyjścia z labiryntu
do głowy się cisną cytaty
„odróżnij różę od hiacyntu”
Zurych, 19 marca 1997