Sonet u progu człowieczeństwa
nie trudno było o śmierć w czasach
gdy Jezus umierał na krzyżu
wśród łotrów w moralnym negliżu
prawdziwą litość wzbudził w masach

męczeństwem nie dodał odwagi
swym uczniom - chowali się święci
Piotr także miał zanik pamięci
Barabasz skorzystał z przewagi

przetrwało do dziś zabijanie
przyczyna tkwi w ideologiach
Salome pamięta o Janie

współczucie porusza estetów
szlachetność żyje w mitologiach
lub w klubie umarłych poetów
Zurych, 28 marca 1997