Sonet - zaduma nad święconką
dlaczego milczy Ewangelia
co działo się w Wielką Sobotę
gdy strach opanował Golgotę
zwątpienie - moralna tragedia

ta cisza śmiertelna po klęsce
zmieniła się nagle w zwycięstwo
kto wygrał - nie siła nie męstwo
lecz symbol - w Grobie puste miejsce

przez wieki ten dzień wypełniano
pieczeniem - snując medytację
święcone przygotowywano

nie każdy wytrzymał czekanie
niejeden przeżył konsternację
zanim nadeszło Zmartwychwstanie
Zurych, 29 marca 1997