Sonet ze zbliżaniem do prawdy
czy prawda ma jedno oblicze?
jeżeli jest prawdą - mieć musi
poznanie go ciągle nas kusi
wychodzi gdy płoną już znicze

kiedyś „wierzących niewierzących
wszystkich nas połączy...” u Krzyża
„... ból niezasłużony co zbliża
do prawdy” - także ją szerzących

cytuję Jana Twardowskiego
choć ksiądz nie pamiętał sprawdzania
to jednak mam podziw dla Niego

za sukces Jego powołania
otwartość w poznaniu bliźniego
i skromność w dziele Zmartwychwstania
Zurych, 30 marca 1997