Sonet o szukaniu mądrości
zdarzenie niezwykłej rzadkości
bo właśnie w imieniny Zosi
rozumny temat aż się prosi
szukanie zbiorowej mądrości

na przykład w bogatej Szwajcarii
ogromna suma intelektu
przykryta banałem dialektu
nie tworzy pisarskiej husarii

te same problemy co wszędzie
tłumione moralizowaniem
na pewno nic z tego nie będzie

nie ufać masowej potrzebie
zajmować się mniej plotkowaniem
a częściej zaglądać do siebie
Zurych, 15 maja 1997