Sonet o dniu lepszym od innych
CIEBIE SZCZĘŚCIE SZUKA - artysta
SZUKA MECENASA - zaczynał
się program poezji... a finał
spektaklu - umarł dadaista

do Berna powiodła mnie trasa
najpierw ważny radca Merkury
potem radca do spraw kultury
i moja fantazja znów hasa

panowie niezwykle troskliwi
bo jednak istnieją zadatki
że wszyscy będziemy szczęśliwi

to pierwsze zaledwie podejście
pomaga mi dzisiaj Duch Matki
dotychczas przynosił mi szczęście
Berno, 22 maja 1997