Sonet o przystępnych tłumaczach
czytając jakąś grubą księgę
treść przyjmujemy według chęci
a co się utrwala w pamięci
zamienia się później w potęgę

na inne języki tłumaczyć
oznacza odkrycie sekretu
poprzez wejście do internetu
świat w nowym wymiarze zobaczyć

choć język jest jeszcze surowy
cecha jakości unikalnej
puls bije dziewięciomiarowy

jeżeli tłumaczy ktoś z werwą
i po przystępności realnej
to pewnie Weidmanns Mondo-Servo
Zurych, 23 maja 1997