Sonet o zielonej przestrzeni
naprzeciw wąskiego okienka
łopocze australijska flaga
bez wiatru czasem niedomaga
lecz częściej fruwa jak sukienka

ocean trzeba zazielenić
zdjąć wcześniej angielską koronę
uśmiechem otulić tę stronę
zmurszałą mentalność odmienić

posłanie do wszystkich autorów
napiszcie zdanie po łacinie
jako motto waszych utworów

w języku starogreckim może
duch wspólnej mowy niech zasłynie
esperanto szumi jak morze
Trachsellauenen, 26 lipca 1997