Sonet o szukaniu proroków
tak - Biblie należy szanować
zarówno Nową jak i Starą
lecz inną określać je miarą
i całkiem inaczej pojmować

przez doświadczenia wielu wieków
prorocy są dzisiaj mądrzejsi
lecz bądźmy jednak ostrożniejsi
bo kto jest prorokiem człowieku

dlatego uwierzmy w tych dawnych
przystosujmy ich do nas samych
przyjmijmy też mądrość tych sławnych

bo rozum to nie jest przypadek
co przecież wynika też z danych
że skromność to po Bogu spadek
Zurych, 3 lipca 1997