Sonet o trutniach w ambasadzie
odpowiedź polskiego konsula 
po rozmowach telefonicznych
z ministerstwem spraw zagranicznych
moją niecierpliwość znieczula

ileż się mieści w takim zdaniu
„paszportu panu nie wydamy
dopóki my nie otrzymamy
pisemka o zameldowaniu”

mieszkałem wszędzie jak w hotelu
ktoś zawsze podawał długopis
druczek - numer paszportu podpis

aż nagle zabrakło numeru 
urzędas ci nie da papieru
więc powieś się obywatelu
Zurych, 4 lipca 1997