Sonet o społecznych podziałach
nie można podzielić ludzkości
tylko na złych gojów i Żydów
na grafomanów i Norwidów
nikt nie ma patentu boskości

kto dzielić chce narodowości
na obcych i czystych Polaków
na oświeconych i prostaków
ten ma zboczeńcze właściwości

katalog ma trzysta pozycji
lecz co on napisał nikt nie wie
jest znany ze słownej kondycji

bez przerwy działa w opozycji
jego wartość sprawdza się w gniewie
w nadgorliwości złej tradycji
Zurych, 12 sierpnia 1997