Sonet o zboczeńcach we frakach
gdy napiszę o pornografii
ogłoszą mnie zaraz dewotem
a tymczasem moralnym błotem
ta wchodzi do każdej biografii

tylko lewica na Zachodzie
rozbija witryny rozpusty
ale ze względu na złe gusty
odwrotnie się dzieje na Wschodzie

gdyby ktoś kiedyś moją córkę
nakłonił gwałtem do nierządu
to zabiłbym drania bez sądu

zboczenie ma władzy podpórkę
więc gwałty uchodzą bezkarnie
ten skandal zakończy się marnie
Zurych, 18 sierpnia 1997