Sonet z potrzebą bohaterstwa
tak wielu pisze o Powstaniu
rokrocznie to samo powtarza
sierpniowa data kalendarza
lecz tak mało o zachowaniu

szkalują się bracia powstańcy
co gorsze ich ciągle przybywa
choć czas biologicznie upływa
rodzą się nowi pomazańcy

problem kto naprawdę był wielki
czy tyran co innych zabijał
czy ten który zbierał muszelki

wymieniać by można przez wieki
bandyta bandycie wciąż sprzyjał
zwycięzca zmieniał hipoteki
Zurych, 6 sierpnia 1997