Sonet z moim podziękowaniem
wymyślono DZIEŃ DZIĘKOWANIA 
rozdano setki róż wdzięczności
dziękowano też Opatrzności
za szczodrą łaskę świętowania

dziękuję Bogu że mnie stworzył
dziekuję Barbarze że mnie ma
dziękuję Rodzinie że mnie zna
dziękuję diabłu że się zmorzył

zadzwonił sąsiad z dołu - aktor
więc mu ślicznie podziękowałem
lecz przyjąć biletów nie śmiałem

zadzwonił z gazety redaktor
dziękowałem mu jak umiałem
udzielić wywiadu nie chciałem
Zurych, 25 września 1997