Sonet po oziębłym spektaklu
odczuwam że się starzejemy
Barbara zbyt dużo pracuje
dlatego ją coś w boku kłuje
do teatru jednak pójdziemy

Graziella Rossi Helmut Vogel
Renate Heuser - damy z ptaszkiem
który nie fruwa ponad daszkiem
lecz czyni z duszy kogel-mogiel

Mascha Kaléko - to poetka
chociaż jej wiersze mają głębię
powstała z tego operetka

podanie chłodne - zbyt konkretne
myślałem już że się przeziębię
na szczęście wino było świetne
Zurych, 27 września 1997