Sonet o świętym carze z ikon
świętego cara Mikołaja 
należy zachować w całości 
godnie pogrzebać jego kości 
a najlepiej w pierwszym dniu maja 

rodzinkę można już rozrzucić 
troszeczkę do Sankt Petersburga 
resztę do Jekaterynburga 
zaś w Moskwie Lenina ocucić 

Jelcyna wsadzić do pociągu 
niech objeżdża te miejscowości 
potem ustawić na posągu 

komunistom i monarchistom 
nie należy czynić przykrości 
lecz umyć głowy anarchistom
Zurych, 18 stycznia 1998