Sonet o braku ziemskiej miary
wielkości są zawsze wymierne 
nawet gdy trudno znaleźć miarę 
na przykład jak wymierzyć wiarę 
cechy duszy są tak misterne 

dlatego Jego Świątobliwość 
zostaje nad wszelką wielkością 
tuż przed Bożą Sprawiedliwością 
cechą tej prawdy jest cierpliwość 

to wspaniałe że jest ktoś taki 
kto stoi ponad tym co ziemskie 
i daje ludziom dobre znaki 

On jest i będzie razem z nami 
na zawsze - przez łącza niebieskie 
będzie nas łączył z aniołami
Como, 16 października 1998