Sonet o przygodach z kulturą
pytanie "co to jest kultura? 
padło przy parafialnym stole 
odpowiedź "prawda w oczy kole" 
na co nie ma wpływu natura 

to wszystko co naturę zmienia 
jest sferą ludzkiego działania 
ważne ludzkości dokonania 
sprawy godne zastanowienia 

słucham wieczornych wiadomości 
że jakiś minister obrony 
nie dorósł jeszcze do godności 

pewien polski nacjonalista 
gdy się wybiera w obce strony 
występuje jako artysta
Zurych, 13 listopada 1998