Sonet z dźwiękiem dostojnych dzwonów
za oknem donośny dźwięk dzwonów 
wzywa pobożnych do modlitwy 
bezbożnych zachęca do bitwy 
przeciwko mocy zabobonów 

a w środku usiedli słuchacze 
którzy wszystko cierpliwie znoszą 
i o nic nikogo nie proszą 
dla nich dzwon się śmieje - nie płacze 

ta muzyka jest tak dostojna 
że nawet twarde serca skrusza 
natura z nią staje się hojna 

piękno którego nie dotkniemy 
spóźnioną refleksję wymusza 
że jest coś czego nie pojmiemy
Zurych, 13 grudnia 1998