Sonet o Rzeczy Kolesiowej
"pierwszy raz protestant premierem"
a potem głupiutkie pytania 
dotyczące reformowania 
tak premier stał się bohaterem 

realność bohaterstwu przeczy 
umacnia się centralizacja 
rozrasta się też biurokracja 
na szkodę Pospolitej Rzeczy 

kolesie są wojewodami 
mianowanymi przez premiera 
kolesie będą starostami 

kolesie wiernymi sługami 
odwaga w narodzie zamiera 
kolesie tańczą z chochołami
Zurych, 15 lutego 1998