Sonet o państwie kompromisów
szwajcarskie pojęcie narodu 
nie łączy się z żadnym językiem 
jest spraw politycznych wynikiem 
kompromisem - nie bez powodu 

państwo - naród - dwie różne sprawy 
a jednak są nierozerwalne 
sprzeczności bywają formalne 
nie dzielą a łączą obawy 

języki religie i stany 
mieszają się w różnych poziomach 
a pion jest jednością związany

niby w chaosie - w ciągłym ruchu 
w bogatych i biednych kantonach 
lecz zawsze w układnym posłuchu
Zurych, 19 lutego 1998